INMOST Project


This project, Indo-Norwegian Collaboration in Intelligent Offshore Mechatronics Systems (INMOST) will establishe the long-term collaboration between highly reputed Indian universities which include National Institute of Technology Goa(NIT Goa), Indian Institute of Technology, Tirupati (IIT Tirupati), Indian Institute of Technology, Palakkad (IIT Palakkad) and Indian Institute of Technology, Indore (IIT Indore), Norwegian universities, University of Agder (UiA) and Norwegian University of Science and Technology (NTNU), and Norwegian Research Center (NORCE) in world-class research and education.

This project considers broad areas of research in the fields of oil and gas industry, wind energy, robotics and automation by applying advanced control, robotics and vision, smart sensing, decentralized wireless communications, in-network processing and intelligence for wireless sensor and communication networks, machine and deep learning for data analytics, energy harvesting based smart electronic systems, cognitive control and adaptive learning in offshore mechatronics systems.

The key objectives of the INMOST project are to:

  • Strengthen collaborative network between industry and academia and develop models for technology transfer, innovation and entrepreneurship.
  • Increased value creation and enhanced innovation by using smart sensing, machine learning, advanced control techniques in offshore mechatronics systems.
  • Facilitate education and knowledge sharing through better mobility for students and researchers. iv). Create an arena for generation of research and innovation projects.
  • Increased utilization of research and educational infrastructure both in Norway and India. vi). Integrate professionals from industries and academics through workshops, seminars, webinars and summer/winter schools.

Norsk

Prosjektet  INMOST er et samarbeid mellom India og Norge om intelligente offshore mekatronikk-systemer der en etablerer et langsiktig samarbeidet mellom høyt anerkjente indiske universiteter for forskning og utdanning i verdensklasse: National Institute of Technology Goa (NIT Goa), Indian Institute of Technology, Tirupati (IIT Tirupati), Indian Institute of Technology, Palakkad (IIT Palakkad) og Indian Institute of Technology, Indore (IIT Indore), Universitetet i Agder (UiA) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), samt Norwegian Research Center (NORCE).

Prosjektet dekker brede forskningsområder innen olje- og gassindustri, vindkraft, robotikk og automatisering ved å anvende avansert kontroll, robotikk og visjon, smarte følere, desentralisert trådløs kommunikasjon, prosessering i nettverk og intelligens for trådløs sensor og kommunikasjonsnettverk, maskin- og dyp læring for dataanalyse, energihøsting basert på smarte elektroniske systemer, kognitiv kontroll og adaptiv læring i offshore mekatronikk systemer.

Hovedfokuset i dette samarbeide er å integrere de gitte brede forskningsområdene med forskningsbasert undervisning, styrke samarbeidernettverket mellom industri og akademia,

forbedre kvaliteten på innovasjoner i slike omfattende prosjekter, involvere studenter, og integrerte offentlige og private bedrifter. Gjennom dette prosjektet skal forskere i Norge og India få gjensidig nytte i utdanning og forskning relatert til offshore mekatronikk-systemer. Partnerskapet vil tilpasse undervisningsmetoder fra de indiske partnerne til Norge og omvendt for utvikling av læreplaner til fordel for BSc/MSc/PhD studenter, samt at dette skal åpne for etterutdanninger for alle partnere i prosjektet og andre utenfor prosjektkonsortiet.

Funding

The INMOST project is funded through the Research Council of Norway INTPART scheme

Period: 2020 – 2024